Bærekraft

Vårt miljøfokus

 

Vi i 2080 er bevisst vårt miljøansvar og ønsker en kontinuerlig forbedring av måten vi tenker og jobber på. Målsetningen er at vår drift til enhver tid skal være mest mulig bærekraftig.

 
 

I dag er søkelyset på den enkeltes ansvar i forhold til miljø mer og mer tydelig. Det holder kanskje ikke med kortreist mat dersom det du bruker for å lage og servere måltidet er merket “made in China”?

 

Dette har vi i 2080 tatt på alvor. Vårt mål er å tilby kundene produkter som både er produsert, pakket og transportert på en mest mulig bærekraftig måte. I denne artikkelen forteller vi hvordan vi i praksis tenker og jobber i forhold til disse tingene.

 

Kortreiste produkter

 
 

2080 har en bevisst holdning og klare målsetninger om å øke andelen kortreiste produkter til
HORECA-markedet i Norge. Vi vet at transport av varer etterlater et stort miljøavtrykk og har derfor dreid fokus mot produsenter nær oss. Vi tilstreber å jobbe mer med europeiske leverandører, enn det som er vanlig i vår bransje.

 

Erfaringen er at kortreiste serveringsprodukter også gir flere positive miljøsynergier:  

 

 • Redusert risiko for ukurante varer, med påfølgende kassering av det som egentlig er fullgode produkter. 
   
 • Siden produsentene er nær oss, trenger vi ikke bygge store bufferlagre. Det betyr moderat nivå på ordrestørrelser fra produsenter. Produsentene kan produsere etter LEAN-prinsipper basert på reelle ordre, så kassering og svinn reduseres også i produsentleddet.
 

Lageret med kortreiste produkter, hovedsakelig fra Europa.

 

ISO-sertifiserte hovedpartnere

 

Vi stiller klare krav til leverandørene våre. Samtlige hovedpartnere er ISO14001 sertifisert, noe som innebærer at det løpende arbeides med å ta hensyn til miljøpåvirkning ved virksomhetens drift. Eksempelvis er vår porselenspartner BHS tabletop AG i Tyskland miljøsertifisert etter både ISO 140001 og ISO 50001. ISO 50001: 2011 er særlig sentral i forhold til produksjonen av porselen. 


Vi mener kortreist porselen fra ISO 50001 sertifiserte leverandører er et tydelig miljøstatement. BHS-gruppen har topp moderne og miljøvennlige produksjonsanlegg i Tyskland. De har gjennom sitt miljøfokus redusert energiforbruket og derav også sitt CO2 utslipp med mer enn 30% de siste 15 årene.

 

Miljøhensyn innenfor logistikk og transport

 
Vi etterstreber å ha en effektiv vareflyt. Dette er gunstig både med tanke på miljøet og rent økonomisk. Som et ledd i vårt miljøengasjement har vi innført tiltak innen logistikk, som for eksempel å oppfordre kundene våre til å samle sendingene, når det forekommer varer i rest på en ordre. Slik blir det kun én frakt av gods – ikke to. Småkjøp er tid- og kostnadskrevende for alle parter i tillegg til at det er en unødvendig belastning på miljøet.

 

Redusert bruk av plast

 

Bruken av plast er noen ganger et nødvendig onde for oss i 2080. Da gjelder det å minimere denne bruken mest mulig, samt håndtere plastavfallet på en forsvarlig og god måte.

 

Vi har et uttalt ønske om å redusere bruken av plast hos oss, men mange av våre varer er av en slik karakter at støtsikring av forsendelser er nødvendig for å unngå brekkasje. Brekkasje på fullgode nye produkter er både et kostnads- og et miljøproblem. 

 

Luftputeplast som støtsikring er definitivt den mest effektive metoden for å hindre brekkasje. Denne luftputeplasten kommer i kompakte enheter til 2080, og blåses opp maskinelt lokalt hos oss. Vekten og volumet av støtsikring både inn til 2080 og ut til våre kunder blir da redusert til et absolutt minimum. Ved forsvarlig behandling av støtsikringsplasten ute hos kundene, gir det også vesentlig lavere volum og vekt på støtsikrings-avfallet som må håndteres. Vi oppfordrer også kundene våre om å håndtere alt emballasjeavfall på best mulig måte.

 

Vi så at også at plast fra næring dessverre gikk i restavfall. Dette har vi gjort noe med gjennom å investere i en egen plastpresse. All mykplast som ikke kan gjenbrukes, leveres i egen returordning for plast til Ragn-Sells. 

 

Plastpressen - all mykplast som ikke kan gjenbrukes, leveres i egen returordning for plast til Ragn-Sells.

 

Gjenbruk og miljøvennlig emballasje

 
Gjenbruk er et kostnadsbesparende element innenfor bærekraftig drift, og vi gjenbruker så mye som mulig av den emballasjen som kommer fra leverandørene våre. Vi forsøker også å være kreative når det kommer til gjenbruk. I tillegg legger vi vekt på å levere våre varer i emballasje som ikke har unødig bruk av trykkerieffekter, blisterforpakninger, lakkering eller tilsvarende. Hovedtyngden av våre produkter leveres kun i kartongemballasje, med et minimum av trykk ut over det å identifisere varen.
 
 

Et eksempel:

 

Ivekst i Larvik er en lokal virksomhet innen arbeidsmarkedstiltaket VTA (Varig tilrettelagt arbeid). Bærekraftige samfunn forutsetter at flest mulig mennesker får delta i arbeidslivet. Vi har et godt samarbeid med Ivekst, som også inkluderer en egen returordning for engangspaller, hvor disse så langt det er mulig repareres og gjenbrukes av dem.

 

Medlemsskap i Grønt Punkt/Norsirk

 

Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt ønsker vi å håndtere brukt emballasje og annet avfall på den mest mulig miljøvennlige måte. 2080 er også tilknyttet Norsirks nasjonale returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter.

 

Vi har i tillegg kildesortering i alle deler av virksomheten vår. Kildesorteringen blir utført i henhold til de retningslinjer og anbefalinger som er gitt av renovasjonsselskapene, og 2080 har særlig fokus på å sortere ut og håndtere plast på en forsvarlig måte.

 

Mindre papir - mer digitalt

 

Hos oss er det også et fokus på minst mulig papirbruk. Dette innebærer blant annet at vi gjør følgende:

 

 • Ber om at e-postfaktura og dokumenter sendes per mail fra leverandører og tjenesteytere.
 • Behandler og lagrer dokumenter digitalt.
 • Oppfordrer kunder til å benytte e-faktura eller EHF faktura som fakturaformat.
 • Sender ordrebekreftelser, leveringsbekreftelser, tilbudsbekreftelser, returbekreftelser per mail 
 • Benytter ikke varekataloger, har i stedet en levende nettbutikk som alltid er 100% oppdatert
 • Benytter i størst mulig grad digitale løsninger, også i forbindelse med markedsføring.
 
I sum ser vi at disse daglige tiltakene 2080 bidrar til en mer bærekraftig og miljøvennlig drift av selskapet. Vi håper dette kan være til inspirasjon for flere aktører i bransjen.

 

 

 

 

 

 

Faktaboks:

 

Tiltak for mer bærekraftig og miljøvennlig drift

 
 • Miljøvennlig avfallshåndtering
 • Redusert bruk av plast
 • Gjenbruk og miljøvennlig emballasje
 • Mindre bruk av papir - mer digitalt
 • Miljøhensyn innenfor logistikk og transport
 • ISO-sertifiserte leverandører og partnere
 • Kortreiste produkter

 

 

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.